Seiko × TAICHI /2019

Client : 株式会社アールエスタイチ

Agency : GROW REPUBLIC


Video by Masafumi Kashi (BLINK Films)

Cam by Yuji Zendou