TAICHI 2020 Spring / Summer - 1

Client : 株式会社アールエスタイチ

Agency : GROW REPUBLIC


Video by Masafumi Kashi (BLINK Films)

Cam by Masafumi Kashi (BLINK Films) , Yuji Zendou